Moment Groups årsredovisning för 2021 har publicerats

Report this content

Moment Groups årsredovisning för 2021 har publicerats idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.momentgroup.com.

Årsredovisningen finns tillgänglig i digital version på bolagets hemsida och kan beställas i tryckt version genom ett email till info@momentgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, VD & Koncernchef Moment Group AB 
martin.duhane@momentgroup.com, 0721-64 85 65

Ia Lindahl Idborg, Kommunikationschef & IR-ansvarig
ia.lindahl@momentgroup.com, 0701-81 59 71

Detta är sådan information som Moment Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 april 2022 kl.13.50 CEST.