Moment Groups Årsredovsning för 2016

Report this content

Moment Groups årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.momentgroup.com där den kan laddas ned som pdf-version.

Moment Group kommer inte att trycka årsredovisningen, men ett utskrivet exemplar kan beställas hos bolaget, via e-post info@momentgroup.com

   

Göteborg 4 apri 2017

MOMENT GROUP AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com
0705-80 06 57

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se – se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits – se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte – se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.

Prenumerera