Nuläget i Moment Group när verksamheterna öppnat upp igen

Report this content

Att restriktionerna avvecklats är mycket positivt för verksamheterna, gästerna, kunderna och alla medarbetare i koncernen. Samtliga verksamheter inom Moment Group har nu öppnat upp fullt ut och bokningsläget för höstens föreställningar ligger i nivå med förväntan. Men för att få ett positivt resultat på en produktion krävs det att den sista fjärdedelen av platserna säljs, vilket innebär att försäljningstakten måste bibehållas även framåt. Det är också viktigt att notera att det kommer att ta tid att skapa balans i koncernens finansiella ställning efter 18 månaders nedstängning.

Allt har öppnat upp

Med kvällens premiär på Rain Man på Oscarsteatern i Stockholm och kvällens öppning av Golden Hits, Stockholms roligaste nattklubb, kan det konstateras att alla delar av koncernens verksamheter öppnat upp.

I Oslo, Köpenhamn och Stockholm kör Wallmans dinnerparty för fullt och på aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg är aktivitetsnivån hög och trycket på julbordsbokningarna bådar gott. På Intiman spelas familjeföreställningen Annie, Lisebergsteatern bjuder på Sound of Music, Magnus Carlsson spelar på Hamburger Börs och Saturday Night Fever laddar för premiär på China Teatern den 4 november. I går kväll öppnade Wagners Bistro på entréplan i Kungsportshuset i Göteborg samtidigt som eventarenan i samma hus rustar för Wallmans julshow. GES spelar på Cirkus i Stockholm och därtill rullar också några turnéer under hösten. Koncernens båda eventbolag - Hansen och Minnesota – ser ett bra tryck på förfrågningar på såväl hybridmöten som fysiska event och inom Corporate Entertainment spelas föreställningar på kryssningsbåtarna för fullt.

Bokningsläget i nivå med förväntan men många stolar återstår att sälja

Sedan restriktionerna släppte har arenornas samtliga platser till höstens föreställningskvällar av show, musikal och teater öppnats upp för försäljning och bokningsläget ligger generellt sett i nivå med förväntan.

- Bokningstakten följer våra prognoser och det är glädjande att se att både privatgäster och företagskunder är sugna på att göra saker tillsammans och alla typer av föreställningar, aktiviteter och event som vi erbjuder inom koncernen efterfrågas. Samtidigt ska man ha med sig att det är först när vi lyckas sälja den ”sista” fjärdedelen av platserna som vi får ett positivt resultat på en produktion och dit har vi en bit kvar. Parallellt med försäljning och produktion jobbar vi med att attrahera fler stjärnor som vill jobba på våra arenor - och det är helt klart en positiv känsla i hela koncernen, säger Martin du Hane, tf VD/Koncernchef Moment Group.

Stängda verksamheter sedan mars 2020

Moment Group tappade närmare 90% av omsättningen under perioden av nedstängning och det är nu stort fokus på att återställa lönsamheten. Organisationen är slimmad och planerna som arbetats fram under perioden av nedstängning sjösätts nu successivt med målsättningen att öka intjäningen i projekten och föreställningarna och samtidigt bygga plattformen för framtida tillväxt.  

- Det kommer även framåt krävas hårt arbete för att driva våra kärnverksamheter mot bättre intjäning. Vi har väntat på återöppning i 18 månader och jag är övertygad om att jag och mina kollegor står väl rustade för kommande utmaningar parallellt med att verksamheternas kunderbjudanden löpande utvecklas. Samtidigt är det viktigt att ha med sig att vi skjuter en stor skuld framför oss genom de anstånd med skatter och avgifter om 55 msek som vi erhållit under pandemin. Dessa skall enligt senaste förslagen återbetalas under 2023 och det kommer att krävas att likviditeten i bolaget stärks från dagens nivå för att skulden ska kunna lösas. Men – energin, viljan och kunskapen finns – så nu kör vi – och hoppas få välkomna så många som möjligt till våra arenor och event under hösten, avslutar Martin du Hane, tf VD/Koncernchef Moment Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, tf VD/Koncernchef & Group CFO, Moment Group AB

martin.duhane@momentgroup.com, 0721-64 85 65

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Taggar: