Styrelseordföranden i 2E Group avböjer omval

Inför Årsstämman i 2E Group AB den 2 maj 2012 har styrelseordförande Håkan Sträng meddelat att han avböjer omval.

Nomineringskommittén, bestående av Janne Andersson (2Entertain), Hasse Wallman, Jimmy Bengtsson (Skandia Liv), Bo Wallblom (Lesley Invest AB och Emil Ahlberg (PSG Capital), vilka representerar 34% av aktierna och rösterna i 2E Group, har anmält att de föreslår följande styrelseledamöter:

Mats Wedin (omval)
Helena Skåntorp (omval)
Bo Wallblom (nyval)
Lars Grönberg (nyval)
Kristina Axén Olin (nyval)

Mer information om Bo Wallblom, Lars Grönberg och Kristina Axén Olin återfinns på www.2egroup.se.

För mer information kontakta:

Janne Andersson, nomineringskommittén i 2E Group AB (publ), 0705 51 70 30 eller janne.andersson@2entertain.com

Fria pressbilder: www.2egroup.se

2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 13 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år.

2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar