• news.cision.com/
  • Monivent/
  • Monivent AB:s aktier registrerade hos Bolagsverket med anledning av optionsinlösen och riktad nyemission

Monivent AB:s aktier registrerade hos Bolagsverket med anledning av optionsinlösen och riktad nyemission

Report this content

Idag, den 15 mars 2021, har nya aktier till följd av optionsinlösen och riktad nyemission i Monivent AB (“Monivent” eller “Bolaget”) registrerats hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier efter registrering uppgår till 7 592 824 och aktiekapitalet till 1 898 206,00 SEK. Aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive tecknares depå omkring den 24 mars 2021.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Monivent i samband med optionslösen. Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare. Varumärket Nordic Issuing (under Sedermera Fondkommission) har varit emissionsinstitut.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1 samt den riktade nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Monivent, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 (0) 31 395 48 40
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.