Monivent stärker kommersiellt fokus genom rekryteringar

Report this content

Monivent presenterar idag tre rekryteringar som förstärker organisationen inför bolagets ökande kommersialiseringstakt. Genom dessa rekryteringar kommer Monivent att tillföras resurser och komptens inom internationell marknadsföring, produktregistreringar och regelverk samt sourcing och produktion vilket är väsentligt inför en bredare lansering av bolagets produkt för klinisk användning, Neo100.

För att stärka Monivents kommersiella fokus har tre nya rekryteringar genomförts. På sälj- och marknadssidan tillträder Maria Sipos i rollen som Commercial Product Manager. Hon har en gedigen bakgrund från marknadsföring och product management i bolag som HemoCue, XVIVO Perfusion och Vitrolife. Martin Kurz har rekryterats som QA/RA Manager, ett område som han har mångårig erfarenhet inom från bland annat Mölnlycke, Cochlear och Nobel Biocare. Slutligen har Philip-Jan Flebus rekryterats som R&D Engineer inom mekanik med bland annat ansvar för bolagets externa leverantörer och tillverkningspartners. Han kommer närmast från Alten Group med uppdrag för ett flertal medicintekniska bolag. Samtliga tillträder sina roller under mars-april.

”Vi upplever ett stort och ökande intresse  för våra produkter och med ett gediget och starkt distributörsnätverk på plats, ser vi nu ett behov att stärka vårt kommersiella fokus även internt i bolaget. Genom våra nya rekryteringar kommer vi att kunna öka tempot gällande produktion, lansering och produktregistreringar, framförallt av vår produkt för klinisk användning, Neo100. Vi ser verkligen fram emot att välkomna våra nya kollegor till Monivent och att få ta del av den kompetens och erfarenhet de kommer att tillföra bolaget” säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.