Monivent tecknar avtal med distributör i Australien

Monivent AB meddelar idag att bolaget tecknat ett utvärderingsavtal med Fusion Healthcare Pty Ltd för distribution av Monivent Neo Training i Australien.

Monivents VD Karin Dahllöf kommenterar:

“Vi är otroligt glada över att ha tecknat ett avtal med Fusion Healthcare, initialt för försäljningen av Monivent Neo Training. Australien är en marknad som ligger i framkant när det gäller träning och utbildning av ventilering på nyfödda och landet har några av världens mest kända forskargrupper på området. Vi har upplevt ett stort intresse för Monivent Neo Training i Australien och att nu ha en partner på plats gör att vi kan bemöta denna efterfrågan. Teamet på Fusion Healthcare har stor erfarenhet att sälja och supportera andra produkter till vår målgrupp och vi ser verkligen fram emot ett givande samarbete.”  

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​

Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Om oss

Bolagets affärsidé: Monivent AB utvecklar produkter för att förbättra vården av nyfödda i behov av andningshjälp. 3–6% av alla nyfödda börjar inte spontanandas vid födseln och luft måste manuellt pumpas ner lungorna. Felaktiga volymer riskerar att ge allvarliga skador och idag saknas bra vägledning för vårdgivaren. Monivents produkt Monivent Neo mäter volymer, men även andra väsentliga parametrar, via en sensor och data skickas trådlöst till en monitor. Med kontinuerlig feedback får vårdgivaren vägledning och kan därmed säkerställa en effektiv och skonsam behandling. En produktvariant för användarträning har lanserats och en klinisk produkt för användning på nyfödda beräknas vara framtagen under 2019. Behovet är globalt och målgruppen alla sjukhus med förlossningsvård.

Prenumerera

Dokument & länkar