Monivent tecknar avtal med distributör i Spanien

Monivent AB meddelar idag att bolaget tecknat ett utvärderingsavtal med B+C Tecnica för distribution av Monivent Neo Training i Spanien. 

”Tecknandet av ett utvärderingsavtal, initialt för Monivent Neo Training, med B+C Tecnica är helt i linje med bolagets målsättning att ha distributörer på plats på alla målmarknader i Europa under 2020. Som tongivande distributör av produkter inom neonatalvård i Spanien och med mycket goda kontakter inom detta område är B+C Tecnica helt rätt partner för Monivent och en lämplig kandidat även för distribution av Monivent Neo100”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

”B+C är mycket glada över att få representera Monivent i Spanien. Vår mission är att förbättra resultaten inom neonatologi och vi ser Monivents produkter som mycket användbara verktyg för stabilisering av nyfödda i förlossningsrummet och inom intensivvården. Redan nu har vi sett ett stort intresse för Monivents produkter och vi är glada över att ett av de ledande sjukhusen i Spanien kommer att vara bland de första att använda tekniken”, säger Ana Marcelino, Försäljningsdirektör för B+C.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

B+C Técnica, S.L. (”B+C”) är ett spanskt företag som grundades 2000 med fokus på implementering, försäljning och distribution av högteknologiska produkter och utrustning för neonatalvård och vård av kritiskt sjuka patienter. Med huvudkontor i Madrid, distribuerar företaget för närvarande i hela Spanien, och dess kommersiella verksamhet är främst inriktad på Madrid, Katalonien, Baskien och Valencia. 

Om oss

Bolagets affärsidé: Monivent AB utvecklar produkter för att förbättra vården av nyfödda i behov av andningshjälp. 3–6% av alla nyfödda börjar inte spontanandas vid födseln och luft måste manuellt pumpas ner lungorna. Felaktiga volymer riskerar att ge allvarliga skador och idag saknas bra vägledning för vårdgivaren. Monivents produkt Monivent Neo mäter volymer, men även andra väsentliga parametrar, via en sensor och data skickas trådlöst till en monitor. Med kontinuerlig feedback får vårdgivaren vägledning och kan därmed säkerställa en effektiv och skonsam behandling. En produktvariant för användarträning har lanserats och en klinisk produkt för användning på nyfödda beräknas vara framtagen under 2019. Behovet är globalt och målgruppen alla sjukhus med förlossningsvård.