Monivent tecknar avtal med distributör i Tyskland

Monivent AB meddelar idag att bolaget tecknat ett utvärderingsavtal med MedCare Visions GmbH för distribution av Monivent Neo Training i Tyskland.

”Att nu ha ett avtal på plats betyder att vi har möjlighet att på ett mycket bättre sätt nå våra potentiella kunder på en av våra allra viktigaste nyckelmarknader. MedCare Visions delar Monivents vision att förbättra vården för våra allra minsta patienter och vi ser fram emot ett givande och långsiktigt samarbete på den tyska marknaden, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.”
  
”MedCare Visions ledmotiv är ”Vårt hjärta slår för de små” och detta ledmotiv formar hela vår företagskultur. Vi ser oss själva som en länk mellan klinik och industri och baserat på våra kliniska erfarenheter tillhandahåller vi nya, praktiska och patientvänliga produkter, arbetsprocesser och behandlingsstrategier. Monivents produkter passar därför perfekt in i MedCare Visions filosofi och vi är mycket glada över att få representera Monivent i Tyskland, säger Eberhard Schneider, VD för MedCare Visions.”

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

MedCare® Visions GmbH är ett tyskt företag som grundades 2001 som ett försäljnings- och serviceföretag med fokus på pedatrik och obstetrik. Sedan grundandet har produktportföljen utvidgats kontinuerligt och idag fungerar MedCare Visions som en exklusiv säljpartner för 50 tillverkningsföretag från hela världen och sysselsätter fler än 40 personer. Med huvudkontor och logistikcenter i Unterschleissheim /München innebär den nära förbindelsen till Münchens flygplats en snabb leverans av produkter från hela världen.

Om oss

Bolagets affärsidé: Monivent AB utvecklar produkter för att förbättra vården av nyfödda i behov av andningshjälp. 3–6% av alla nyfödda börjar inte spontanandas vid födseln och luft måste manuellt pumpas ner lungorna. Felaktiga volymer riskerar att ge allvarliga skador och idag saknas bra vägledning för vårdgivaren. Monivents produkt Monivent Neo mäter volymer, men även andra väsentliga parametrar, via en sensor och data skickas trådlöst till en monitor. Med kontinuerlig feedback får vårdgivaren vägledning och kan därmed säkerställa en effektiv och skonsam behandling. En produktvariant för användarträning har lanserats och en klinisk produkt för användning på nyfödda beräknas vara framtagen under 2019. Behovet är globalt och målgruppen alla sjukhus med förlossningsvård.