Monivents distributör i USA har mottagit en större order för Neo Training

Report this content

Monivents distributör i Nordamerika, Echo Healthcare Inc., har mottagit en större order för Neo Training till en och samma kund. Försäljningen har skett till ett universitet för användning inom sjuksköterskeutbildning och gäller 8 enheter av Neo Training.

Echo Healthcare har efter att marknaden börjat öppna upp efter pandemin lyckats genomföra de första försäljningarna av Neo Training i USA. Echo Healthcare är specialicerade inom medicinsk simuleringsträning och Neo Training har marknadsförts som en del av ett komplett utbildningspaket med flera ingående produkter. Detta har visat sig vara ett framgångsrikt koncept då Echo Healthcare bland annat har säkrat ett större kontrakt till ett universitet med sjuksköterskeutbildning. Avsikten är att utrusta flera olika, geografiskt spridda, utbildningsenheter med det kompletta paketet. Installation kommer att ske under inledningen av 2022.

”Försäljningen av ett större antal Neo Training till en och samma kund i USA, visar på den stora potential och det stora behov som finns inom området utbildning och träning, inte bara på sjukhus utan även på högskolor och universitet. Echo Healthcare har gjort ett mycket bra arbete som säkrat detta kontrakt och försäljningen är ett fantastisk avstamp för Monivent i Nordamerika.” säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

Denna information är sådan som Monivent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-28 06:38 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.