Ny patentansökan medför att Monivent avstår att besvara förelägganden avseende tidigare ansökan

Monivent AB (“Monivent” eller “Bolaget”) som utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården av nyfödda barn med behov av andningsstöd, meddelar att Bolaget avstår från att besvara förelägganden avseende en tidigare patentansökan. Detta då ansökan om ett nytt, och som Bolaget bedömer det, starkare patent har inlämnats till PRV. Bolaget gör bedömningen att det tidigare patentet inte heller hade erbjudit ett bredare skydd än det som omfattas av den nya patentansökan. Beslutet påverkar pågående processer såväl med det europeiska patentverket (EPO) som det amerikanska patentverket (USPTO). Det tidigare patentet är redan beviljat i Sverige och Kina och Bolaget avser i dagsläget att behålla patentet i dessa länder.  

Bolaget bedömer att fokus på den nya patentansökan medger en kostnadsbesparing samtidigt som det stärker och förlänger Bolagets patentskydd.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Om oss

Bolagets affärsidé: Monivent AB utvecklar produkter för att förbättra vården av nyfödda i behov av andningshjälp. 3–6% av alla nyfödda börjar inte spontanandas vid födseln och luft måste manuellt pumpas ner lungorna. Felaktiga volymer riskerar att ge allvarliga skador och idag saknas bra vägledning för vårdgivaren. Monivents produkt Monivent Neo mäter volymer, men även andra väsentliga parametrar, via en sensor och data skickas trådlöst till en monitor. Med kontinuerlig feedback får vårdgivaren vägledning och kan därmed säkerställa en effektiv och skonsam behandling. En produktvariant för användarträning har lanserats och en klinisk produkt för användning på nyfödda beräknas vara framtagen under 2019. Behovet är globalt och målgruppen alla sjukhus med förlossningsvård.

Prenumerera

Dokument & länkar