Marknadsmeddelande 122/16 – Handelsstopp i Moretime Professional Services AB

Mer information väntas senare under dagen.

Information om aktien:

Kortnamn: MORE
ISIN-kod: SE0005878311
Orderboks-ID: 100430

Information om BTA:

Kortnamn: MORE BTA
ISIN-kod: SE0008213110
Orderboks-ID: 120412

Stockholm den 24 maj 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post info@aktietorget.se