Morgan stanley dean witter lanserar svensk webbsajt för premiepensionsväljarna

Report this content

MORGAN STANLEY DEAN WITTER LANSERAR SVENSK WEBBSAJT FÖR PREMIEPENSIONSVÄLJARNA London, [6 oktober 2000] -- Morgan Stanley Dean Witter ("MSDW") lanserar en svensk webbsajt för premiepensionsväljarna. Morgan Stanley Dean Witters skräddarsydda PPM-webbsajt, www.msdw.com/ppm ger omfattande information på svenska om det globala fondsortiment det internationellt respekterade fö- retaget erbjuder dem som nu ska göra sitt premiepensionsval. De investerare som besöker MSDW:s webbsajt hittar information som: en omfattande beskrivning av premiepensionssystemet, med en länk till PPM:s hemsida introduktion till MSDW och MSDW:s SICAV fondsortiment en förteckning över de 15 MSDW SICAV-fonder som ingår i premiepensionssys- temet: Globala fonder Regionala fonder Landspecifika fonder Aktie- Competitive Edge European Equity US Emerging Equity fond "Best Ideas" Growth Growth Global Equity European Propery US Equity Growth European Value US Growth and Income Equity Japanese Equity US Real Estate US Small Cap Ränte- Global Bond Euro Strategic US Bond fond Bond European High Yield Mål och strategi för varje fond Fondernas resultat i förhållande till jämförbart index (sedan starten) - "Tack vare att Morgan Stanley Dean Witters fonder ingår i premiepen- sionssystemet får svenska investerare en möjlighet att investera i högkva- litativa fonder med ett globalt perspektiv, säger Ger de Boer, Skandinavi- enchef för Sales & Business Development för MSDW SICAV. "Vi är ett inter- nationellt och framgångsrikt finansföretag med engagerade portföljförval- tare och analytiker som målmedvetet arbetar för att ge våra Sverige-kunder förstklassig värdeutveckling och service." Morgan Stanley Dean Witter & Co. är en prisad global investment bank med stora framgångar inom alla sina huvudverksamheter: förvaltning av till- gångar, värdepappershantering och kredittjänster. MSDW är etablerat i 25 länder och har omkring 60 000 anställda fördelade på cirka 550 kontor. Företaget förvaltar tillgångar på över 600 miljarder euro (31 augusti 2000) och erbjuder tjänster inom kapitalförvaltning till en varierad kund- bas som omfattar både regeringar, företag och enskilda personer. I hela världen delar alla anställda inom MSDW samma mål: att hjälpa kunderna att uppnå sina långsiktiga investeringsmål genom att tillhandahålla högkvali- tativa produkter med förstklassiga resultat och oöverträffad servicenivå. En två veckor lång annonskampanj som inleds måndagen den 9 oktober 2000 ska lotsa investerarna till www.msdw.com/ppm och förstärka kännedomen om MSDW som ett globalt företag med ett globalt fondsortiment som ger enskil- da investerare tillgång till institutionell förvaltningsexpertis. - Slut - För ytterligare information var vänlig kontakta: Ger De Boer Skandinavienchef för Sales & Business Development för MSDW SICAV Morgan Stanley Dean Witter Tfn: +31 20 462 1334 Andrea Bothamley Corporate Communications, Europa Morgan Stanley Dean Witter Tfn: +44 20 7425 4943 Till redaktörer: Morgan Stanley Dean Witter SICAV MSDW SICAV är en UCITS-certifierad grupp med trettio investeringsfonder, med tillgångar på över 8,1 miljarder euro (september 2000). Med globala, regionala, landspecifika och sektorspecifika aktiefonder, obligationsfon- der och penningmarknadsfonder erbjuder MSDW SICAV investerarna en överty- gande mix av internationella investeringsstrategier, enligt nedanstående sammanställning: MSDW SICAV MSDW SICAV Aktiefonder Obligationsfonder Asian Equity Emerging Markets Debt Asian Property Euro Bond Competitive Edge Euro Strategic "Best Ideas" Bond Emerging Markets European High Yi- Equity eld Bond European Equity Global Bond European Equity Short Maturity Growth Euro Bond European Property US Bond European Value US High Yield Equity Bond Global Equity Global Small Cap MSDW SICAV Equity Global Technology Likviditetsfond Japanese Equity US Dollar Liqui- dity Japanese Growth Op- Euro Liquidity portunities Latin American US Emerging Equity Growth US Equity Growth US Growth & Income US Real Estate Securities US Small Cap Equity World Equity Förutom i Sverige är alla eller vissa av MSDW:s SICAV-fonder godkända för försäljning i Österrike, Chile (endast AFP-fonder), Frankrike, Tyskland, Hongkong, Italien, Luxemburg, Spanien, Schweiz, Nederländerna och Storbri- tannien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar