Motion Display byter likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Motion Display Scandinavia AB har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB om att agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 2 januari 2018.

Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en mer rättvisande värdering och förbättra den totala handelsvolymen i aktien.

Likviditetsgarantiavtalet träder i kraft 2 jan 2018. Avtalet med tidigare likviditetsgaranten, Remium Nordic AB, gällde till och med 31 december 2017.

För ytterligare information
Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB, +46 (0) 709 79 35 04
E-post: anna.engholm@motiondisplay.com 

Denna information är sådan information som Motion Display Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018.

Motion Display är den ledande globala tillverkaren av skyltar till detaljhandeln baserade på elektroniskt papper och erbjuder nya lösningar för effektiv marknadsföring i butik. Bolaget grundades i Uppsala 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB och grundare av bland annat Pricer AB, världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Labels). www.motiondisplay.com 

Om oss

Motion Display har utvecklat ett revolutionerande sätt att göra reklam vid varan i butiken, där 70 % av köpbesluten tas. Företagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och en omfattande dokumentation visar på mycket starka försäljningsökningar. Displayerna är lika lätta att installera som traditionellt tryckt material. Bland kunder hos leverantörer märks t.ex. Coca- Cola, Adidas, Electrolux och Unilever. Bara i Sverige spenderas 70 miljarder sek på marknadsföring varje år varav ca 10% i butik. Det finns en stark trend att öka denna andel.

Prenumerera

Dokument & länkar