Anders Lannebo ny styrelseordförande i moveAround.com

Anders Lannebo ny styrelseordförande i moveAround.com Fondförvaltaren Roburs tidigare VD Anders Lannebo har blivit vald till ny styrelseordförande i moveAround.com, ett konsultbolag specialiserat på utveckling av mobila tjänster. - MoveAround.com är ett spännande bolag som ligger i frontlinjen inom mobilt Internet, säger Anders Lannebo. Det är en utmaning för mig att få vara med och driva ett dynamiskt bolag inom en ny och snabbt växande bransch där jag kan bidra med min långa erfarenhet av företagsledning och finansiella frågeställningar. Förutom uppdraget som styrelseordförande i moveAround.com är Anders Lannebo även styrelsemedlem i de båda börsnoterade företagen SSAB och Swedish Match. Han är dessutom styrelsemedlem i två andra onoterade IT- företag. - Vi har stora förväntningar på Anders Lannebos bidrag till vår verksamhet, säger Mikael Dellsand, VD för moveAround.com. Vi befinner oss i en snabb tillväxtprocess där Anders Lannebo tillför värdefull kompetens och erfarenhet. Om moveAround.com moveAround.com skräddarsyr lösningar för mobil information - bland annat med hjälp av SMS och WAP. Företaget är inte knutet till någon speciell operatör eller terminaltillverkare utan skapar lösningar för det nät eller den teknologi kunden har tillgång till. moveAround.com har kontor i Karlskrona, Göteborg, Malmö och Stockholm. Antalet anställda är idag ca 60 personer. Företaget beräknar öka personalstyrkan till över 200 personer i slutet av år 2000 och expandera till drygt 500 anställda i slutet av år 2001. För mer information se även: http://www.movearound.com. För ytterligare information Mikael Dellsand, VD, moveAround.com AB Tel: 08-50 70 26 00 Mobil: 0709-78 09 54 E-post: mikael.dellsand@movearound.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar