Idag inleds handeln i MoveByBike Europe AB:s aktier på Spotlight Stock Market

Report this content

Idag, den 16 juni 2021, inleds handeln i MoveByBike Europe AB:s (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) aktier på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Aktier handlas under kortnamnet ”MBBAB” och ISIN-kod för aktien är SE0015988100.

Nyemission av aktier inför notering

Noteringen på Spotlight har föregåtts av en nyemission om totalt cirka 21,3 MSEK. Nyemissionen tecknades till totalt cirka 16,52 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 77,71 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 16,52 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 1,5 MSEK. Genom nyemissionen tillförs MoveByBike cirka 515 nya aktieägare.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Market & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till MoveByBike i samband med noteringsemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Prenumerera

Media

Media