• news.cision.com/
  • MoveByBike/
  • Idag inleds teckningstiden i MoveByBike Europe AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Idag inleds teckningstiden i MoveByBike Europe AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Idag, den 21 maj 2021, inleds teckningstiden i MoveByBike Europe AB:s (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden löper till och med den 4 juni 2021. Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget högst cirka 21,3 MSEK före emissionskostnader. MoveByBike har på förhand skriftligen avtalat om cirka 11,6 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av den totala emissionslikviden, via teckningsförbindelser. Memorandum och teaser finns tillgängliga på Bolagets (www.movebybike.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teckningsanmälan sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer.

VD Lisette Hallström kommenterar:

”MoveByBike har en tydlig plats i både nutidens och framtidens logistik och har rätt förutsättningarna för att erbjuda en snabbare, effektivare och mer miljövänlig leverans åt kunder. E-handeln fortsätter att öka och idag kan privatpersoner e-handla allt från livsmedel och apoteksvaror till kläder och elektronikartiklar. Accelerationen på e-handelsmarknaden har satt transport- och logistikföretagen på prov och företagen har fått tänka om i sina verksamheter för att kunna anpassa sig till den ökande mängden paket och brev, samtidigt som kundens krav om bekvämlighet och snabba leveranser måste uppfyllas. Här är MoveByBike rätt positionerat eftersom vi erbjuder flexibla och miljövänliga leveranser direkt till kundens valda adress. Just nu driver samhällsdebatten och stadsplaneringar utvecklingen mot hållbara lösningar och mindre CO2-utsläpp i städerna, vilket i sin tur ställer högre krav på transport- och logistikbolagen. MoveByBikes leveranser sker med vår egenutvecklade transportcykel Starke som erbjuder marknadens bästa cykelfrakter med en stark motor, en möjlig lastvikt på upp till 200 kilo och ett lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Våra transportcyklar möjliggör en hög produktivitet och effektiv transport eftersom de kan manövreras på dubbel infrastruktur, stads- och cykelvägar. MoveByBike står nu redo för att ta nästa steg och expandera inom Sverige och i Norden. För 2021 har vi som målsättning att ha en omsättning på cirka 35 MSEK förutsatt att vi öppnar en ny distributionscentral som uppnår en omsättning på 2 MSEK. Under 2023 är vår målsättning att ha totalt åtta aktiva distributionscentraler som då möjliggör en omsättning som överstiger 70 MSEK.”

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike genomför nu en nyemission av aktier som kan tillföra Bolaget cirka 21,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,97 MSEK. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om cirka 11,6 MSEK av nyemissionen genom teckningsförbindelser, motsvarande cirka 54 procent av den emissionsvolymen. Emissionslikviden är avsedd att finansiera planerad expansion som MoveByBike står inför och som syftar till att få verksamheten att växa kraftigt de närmaste åren. Expansionen omfattar en ökad produktion av transportcykeln Starke, nordisk expansion, nyckelrekryteringar samt vidareutveckling av Bolagets IT-plattform. Bolagets målsättning är att nå en ökad synlighet samt fortsätta expandera verksamheten, initialt i Sverige fram till 2022, för att därefter fortsätta med en nordisk expansion.  

Mer information om Bolaget och erbjudandet presenteras i Bolagets memorandum och teaser som finns tillgängligt via Bolagets (www.movebybike.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor. Teckningsanmälan sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer. 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 21 maj – 4 juni 2021.

Teckningskurs: 7,50 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 700 aktier (motsvarande 5 250 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 834 844 aktier, motsvarande cirka 21,3 MSEK.

Antal aktier innan nyemissionen: 5 982 774 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 44,9 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,6 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av den totala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight Stock Market: Första dag för handel är beräknad att bli den 14 juni 2021.

ISIN-kod: ISIN-kod för Bolagets aktie är SE0015988100.

Lock up: Styrelse, ledning och storägare, vilka tillsammans har ett innehav i Bolaget om cirka 80 procent, har ingått lock up-avtal varigenom de förbundit sig att inte avyttra några aktier under de första tolv månaderna som Bolaget är noterat.

Investerarpresentation

Bolaget kommer under anmälningsperioden att presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning tillsammans med Finwire. Se nedan för mer information.

Datum och tid: 24 maj 2021, kl. 11:00.

Länk till webbsändningen: http://www.finwire.tv/webcast/movebybike/ipo/

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Market & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till MoveByBike i samband med Noteringsemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta:

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Prenumerera

Dokument & länkar