MoveByBike Europe AB godkänns för notering och offentliggör memorandum

Report this content

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att MoveByBike uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande nyemission (”Noteringsemissionen”), i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk. Bolaget offentliggör härmed även memorandumet för Noteringsemissionen om totalt cirka 21,3 MSEK, vars teckningsperiod inleds fredagen den 21 maj 2021 och avslutas den 4 juni 2021. MoveByBike har på förhand skriftligen avtalat om cirka 54 procent av Noteringsemissionen genom teckningsförbindelser. Memorandumet finns tillgängligt via Bolagets (www.movebybike.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teckningsanmälan sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer.

VD Lisette Hallström kommenterar: ”MoveByBike har en tydlig plats i både nutidens och framtidens logistik och har rätt förutsättningarna för att erbjuda en snabbare, effektivare och mer miljövänlig leverans åt kunder. E-handeln fortsätter att öka och idag kan privatpersoner e-handla allt från livsmedel och apoteksvaror till kläder och elektronikartiklar. Accelerationen på ehandelsmarknaden har satt transport- och logistikföretagen på prov och företagen har fått tänka om i sina verksamheter för att kunna anpassa sig till den ökande mängden paket och brev, samtidigt som kundens krav om bekvämlighet och snabba leveranser måste uppfyllas. Här är MoveByBike rätt positionerat eftersom vi erbjuder flexibla och miljövänliga leveranser direkt till kundens valda adress. Just nu driver samhällsdebatten och stadsplaneringar utvecklingen mot hållbara lösningar och mindre CO2-utsläpp i städerna, vilket i sin tur ställer högre krav på transportoch logistikbolagen. MoveByBikes leveranser sker med vår egenutvecklade transportcykel Starke som erbjuder marknadens bästa cykelfrakter med en stark motor, en möjlig lastvikt på upp till 200 kilo och ett lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Våra transportcyklar möjliggör en hög produktivitet och effektiv transport eftersom de kan manövreras på dubbel infrastruktur, stads- och cykelvägar.
MoveByBike står nu redo för att ta nästa steg och expandera inom Sverige och i Norden. För 2021 har vi som målsättning att ha en omsättning på cirka 35 MSEK förutsatt att vi öppnar en ny distributionscentral som uppnår en omsättning på 2 MSEK. Under 2023 är vår målsättning att ha totalt åtta aktiva distributionscentraler som då möjliggör en omsättning som överstiger 70 MSEK.”

Bakgrund och motiv till Noteringsemissionen

MoveByBike planerar en expansion som syftar till att få verksamheten att växa de närmaste åren. Expansionen omfattar en ökad produktion av Bolagets egenproducerade transportcykel, expansion inom Sverige och i Norden samt vidareutveckling av Bolagets IT-plattform. Bolaget har idag tre aktiva distributionscentraler i Stockholm, Göteborg och Malmö men planerar att fram till och med 2023 ha åtta aktiva distributionscentraler varav två utanför Sverige. I takt med expansionen kommer Bolaget att behöva producera fler transportcyklar för att upprätthålla önskvärd expansionstakt. Vidare är MoveByBikes ambition att fortsätta utvecklingen av sin IT-plattform för att kunna koppla sig direkt till e-handlarna. En sådan utveckling skulle göra det möjligt för konsumenter att i samband med beställning av varor kunna välja MoveByBikes miljövänliga leverans

Mer information om Bolaget och erbjudandet presenteras i det memorandum som nu offentliggörs och finns tillgängligt via Bolagets (www.movebybike.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser kommer att finnas tillgänglig på ovanstående hemsidor från och med den 21 maj 2021, då teckningstiden inleds. Teckningsanmälan sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer.

 

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningstid: 21 maj – 4 juni 2021.

Teckningskurs: 7,50 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 700 aktier (motsvarande 5 250 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 834 844 aktier, motsvarande cirka 21,3 MSEK.

Antal aktier innan nyemissionen: 5 982 774 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 44,9 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,6 MSEK, motsvarade cirka 54 procent av den totala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight Stock Market: Första dag för handel är beräknad att bli den 14 juni 2021.

ISIN-kod: ISIN-kod för Bolagets aktie är SE0015988100.

Lock up: Styrelse, ledning och storägare, vilka tillsammans har ett innehav i Bolaget om cirka 80 procent, har ingått lock up-avtal varigenom de förbundit sig att inte avyttra några aktier under de första tolv månader som Bolaget är noterat

Investerarpresentation

Bolaget kommer under anmälningsperioden att presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning tillsammans med Finwire. Se nedan för mer information.

Datum och tid: 24 maj 2021, kl. 11:00

Länk till webbsändning: http://www.finwire.tv/webcast/movebybike/ipo/

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till MoveByBike i samband med Noteringsemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om den planerade nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta:

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Informationen är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-19 17:10 CET.

MoveByBike Europe AB
040-616 06 55
MoveByBike grundades 2012 och är ett transport- och logistikföretag med säte i Malmö. Med dess egenutvecklade transportcykel Starke fokuserar Bolaget på att möjliggöra en effektiv, hållbar och miljövänlig transport- och logistikverksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar