MoveByBike Europe AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Report this content

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Nio månader (2021-01-01 – 2021-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 20 298 (19 348) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 873 (-4 609) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,84 (-0,80) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 7 811 (1 652) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 50% (34%).

Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 100 (8 586) TSEK .
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 330 (-939) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,17) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 7 811 (1 652) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 20 augusti tecknar MoveByBike ett samarbetsavtal med DIPP-R AB.
 • Den 23 augusti tecknar MoveByBike ett samarbetsavtal med Budbee AB.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta:

Lisette Hallström, VD

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Telefon: +46 76 020 20 96

www.movebybike.se

Om MoveByBike Europe AB

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Denna information är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-29 08:45 CET.