AFFÄRSOMRÅDE ELEVHÄLSA TECKNAR NYTT TREÅRIGT AVTAL

Report this content

MoxieTechs affärsområde Elevhälsa har tecknat ett treårigt avtal avseende Vårdgivarentreprenad med skolkoncernen PPS Power Planning System AB, där affärsområdet sedan en längre tid tillbaka haft ett samarbete gällande bemanningstjänster.

PPS Power Planning System AB äger och är huvudman för grundskolor, gymnasieskolor och yrkeshögskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Utöver de skolor som tillkommer under avtalsperioden uppskattar vi ett omsättningsvärde för hela avtalsperioden på ca 12–14 MKR.

MoxieTech med SkolPool är glada över PPS beslut och förtroende att vara deras partner i en så pass viktig del av skolan som Elevhälsa de närmaste åren.

”Vi är glada över att ha fått in SkolPool som strategisk partner för vårt elevhälsoarbete. Det ökar kompetens hos oss i viktiga frågor gällande elevhälsoarbetet”, säger PPS vd Marlene Terkowsky.

Om Affärsområde Elevhälsa:
SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa är ett kompetensförsörjningsbolag som arbetar med konsultuthyrning, rekrytering och erbjuder ett komplett åtagande av entreprenad inom vårdgivaransvar och elevhälsa. SkolPool erbjuder flexibla, högkvalitativa och kostnadseffektiva personallösningar för skolor, kommuner samt utbildningsorganisationer. SkolPool har vårdgivaransvaret för 30 000 elever.

I dagsläget finns verksamhet från Ystad i söder till Umeå i norr med kontor i Lund och Stockholm och tyngdpunkt på bemanning och entreprenadlösningar inom elevhälsa, specialpedagogik, studie- och yrkesvägledning. SkolPool omsatte 52 miljoner kronor under föregående år. Bolaget ingår i MoxieTech Group AB som är noterat på Nasdaq First North under kortnamnet MOXI.

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Ronny Siggelin, Koncernchef MoxieTech
Tel: 0734368101
ronny.siggelin@moxietech.se

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 850301550 ca@mangold.se

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 650 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 30 000 elever.

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden.

  • Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen.
  • Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.
  • Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.
  • SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa är ett kompetensförsörjningsbolag som arbetar med konsultuthyrning, rekrytering och erbjuder ett komplett entrepenadsåtagande inom vårdgivaransvar och elevhälsa.

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom kompetensförsörjning.

    
MoxieTech Group AB (Publ) är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Koncernen har fyra fristående affärsområden som vart och ett har en stark position på marknaden.

Taggar:

Dokument & länkar