Bokslutskommuniké 2015/2016

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för ca 17 000 elever.

Perioden feb-apr 

 • Omsättningen ökade till 35,1 MSEK (34,1), vilket motsvarar en ökning om 2,8%
 • EBITDA uppgick till 1,2 MSEK (2,6) vilket ger en EBITDA marginal om 3,4% (7,7%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,3 MSEK
  (varav minoritetens andel 0,05 MSEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,2 MSEK

Perioden maj-apr 

 • Omsättningen ökade till 134,2 MSEK (114,7), vilket motsvarar en ökning om 16,9%
 • EBITDA uppgick till 5,0 MSEK (6,5) vilket ger en EBITDA marginal om 3,8% (5,7%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 MSEK
  (varav minoritetens andel 0,05 MSEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,7 MSEK

Vd:s kommentar
Maxkompetens har haft ett omvälvande och händelserikt år vid sidan av vår notering 23 november 2015. I takt med att efterfrågan på våra tjänster ökat har vi samtidigt sett två av våra större kunder införa konsultstopp på grund av ägarförändringar. Det vi tappat i volym av dessa två kunder har vi inte fullt ut kunnat ersätta med övrig organisk tillväxt.

Maxkompetens intäkter ökade från 114 742 tkr till 134 179 tkr och EBITDA gick från att vara 6 564 tkr till 5 047 tkr under 2015/16 jämfört med föregående år. Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,7 MSEK. Minskningen i EBITDA förklaras främst till ökade kostnader för personalförstärkningar och införandet av affärssystem. Maxkompetens ökade därmed omsättningen med 17 % från föregående år.

Under Maxkompetens fjärde kvartal (feb-apr) ökade intäkterna från 34 153 tkr till 35 123 tkr och EBITDA gick från att vara 2 623 tkr till 1 197 tkr jämfört med samma period föregående år.

Förvärvet av Acentumbolagen i juni 2015 har varit mycket lyckat och de fungerar idag som en naturlig del av bolaget som Kristianstadskontoret. Förvärvet av Svensk Vård & Kompetensutveckling AB i februari i år tog Maxkompetens in på utbildningsmarknaden. Vårt fokus för affärsområdet utbildning är att säkra leveransen genom upphandlingar. Dotterbolaget SkolPool har stärkt sin position på marknaden samtidigt som personal och systeminvesteringarna har fallit på plats.

Maxkompetens senaste steg i förvärvsstrategin har varit att stärka sin Stockholmsmarknad med förvärvet av Help at Work AB. Förvärvet möjliggör en stabilare leverans inom tjänstemannaområdet och en högre andel rekrytering som är bra för marginalen på sikt. Med förvärvet av Hampf Ekonomi och Redovisning AB tar vi sikte på att knyta våra kunder än närmre genom kvalificerade ekonomitjänster men också med ett helt nytt djup i form av in och outsourcing av redovisning och lönefunktioner. Due diligence pågår på båda bolagen.

Fokus för innevarande år är att ta en ny och utökad position inom tjänsteområdet ekonomi samtidigt som vår historiska framgångsfaktor som det lokala affärsdrivna alternativet till kompetensförsörjning består. Våra nya förvärv skall integreras och affärssynergier utvecklas.

Verkställande direktör, Ronny Siggelin

Frågor gällande denna bokslutskommuniké besvaras av:
Koncernchefen Ronny Siggelin
Tel: 0734-36 81 01
Ronny.siggelin@maxkompetens.se

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar