Ett bra positionerat Maxkompetens.

Multiekonomerna blir idag formellt en del av Maxkompetenskoncernen. 
Multiekonomerna slås nu samman med Hampf Ekonomi och Redovisning AB. Maxkompetens Affärsområde Ekonomi och Redovisning blir därmed ett av Stockholms största ekonomi och redovisningsbyråer. Affärsområdet kommer att gå under varumärket Multiekonomerna. Storleken i kombination den långa erfarenheten, bredden av tjänster och den höga digitaliseringsnivån kommer i kombination med övriga Maxkompetens kundunderlag ge nya Multiekonomerna goda förutsättningar framöver.

Integration av förvärvade bolag är nu något Maxkompetens genomfört sex gånger. Jag kan konstatera att Maxkompetens är framgångsrik med att snabbt kunna dra nytta av våra förvärv och utnyttja långtgående synergier. Vårt förra förvärv och historiskt största, Magna AB är redan efter en sommar totalt integrerade operativt och systemintegrationen inne i sin slutfas. Framgången med att snabbt säkra försäljning, personal och kunder har gått över förväntan.
Multiekonomernas integration i koncernen påbörjades innan sommaren där ledarskapet med chefer, avdelningar och ansvar är satt. Multiekonomerna lämnar denna månad sina gamla lokaler och samgrupperar med Hampf på Hantverkargatan vid övriga koncernen i Stockholm. Systemintegration pågår och är klar till flytten och kommer bedömt inte påverka sammanslagningen nämnvärt.

Ledningsstrukturen i Koncernen har satt sig på ett utmärkt sätt. Allt från styrelsearbetet runt förvärv till bolagschefer med respektive ledningsgrupper har stått upp till mina förväntningar. Jag är också mycket nöjd med alla övriga medarbetare som jobbar hårt för att integrera våra förvärv och samtidigt klarar av att leverera en sådan positiv organisk tillväxt.

Det digitala projektet Work and Passion, WAP har nu lanserats och arbetsmetodiken anpassas snabbt efter de stora tidsvinsterna i tillsättningarna. Digitala satsningen är vältajmad och kommer att ge oss en konkurrensfördel. Jag är övertygad att den digitala satsningen kommer att bidra ökad omsättning och förbättrade marginaler framöver.
Utöver förvärvad tillväxt har vi det senaste året haft en organisk tillväxt som väl överstiger våra branschkollegor. Jag kan därmed konstatera att vi föregående räkenskapsår överträffade vårt mål om 12 % organisk tillväxt. Det är också glädjande att vi löpande förbättrat våra marginaler det senaste året. Vi är på god väg att uppnå 8 % EBITDA över tid.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi är väl positionerade på marknaden och jag känner mig trygg med att vi kommer fortsätta leverera framöver.

/ Ronny Siggelin, koncernchef Maxkompetens Sverige AB

Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 500 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000 elever.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar