Förnyat förtroende för MoxieTechs AB:s Affärsområde Elevhälsa

Report this content

Kunskapsskolan i Sverige AB har idag förlängt sitt samarbete med SkolPool Sverige AB. Signeringen av ytterligare en avtalsomgång på tre år är den tredje förlängningen på rad. Kunskapsskolan och SkolPool kommer att fortsätta sitt nationella samarbete de kommande tre åren med en option på förlängning på ytterligare två år. SkolPool är genom avtalet fortsatt vårdgivare för Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor. Tidigare avtal omsatte ca 45 miljoner på tre år och vi bedömer framöver omsättningen till att vara på motsvarande nivå för dessa tre avtalsår.

Kunskapsskolan är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag med 29 grundskolor och sju gymnasieskolor med ca 13 300 elever.

SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa är ett kompetensförsörjningsbolag som arbetar med konsultuthyrning, rekrytering och erbjuder ett komplett entrepenadsåtagande inom vårdgivaransvar och elevhälsa. SkolPool erbjuder flexibla, högkvalitativa och kostnadseffektiva personallösningar för skolor, kommuner samt utbildningsorganisationer. SkolPool har vårdgivaransvaret för 25 500 elever.

I dagsläget finns verksamhet från Ystad i söder till Umeå i norr med kontor i Lund och Stockholm och tyngdpunkt på bemanning och entreprenadlösningar inom elevhälsa, specialpedagogik, studie- och yrkesvägledning. SkolPool omsatte 52 miljoner kronor under föregående år. Bolaget ingår i MoxieTech Group AB som är noterat på Nasdaq First North under kortnamnet MOXI.

MoxieTech med SkolPool är mycket glada för det fortsatta förtroendet som både visar SkolPools kvalitativa styrka och marknadsledande position. Kunskapsskolan är en uppskattad partner med väl fungerande skolor och har en uppskattad arbetsmiljö för våra konsulter.

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Ronny Siggelin, Koncernchef MoxieTech
Tel: 0734368101
ronny.siggelin@moxietech.se

Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019 kl:14:25.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 850301550 ca@mangold.se

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 650 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 25 000 elever.

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden.

  • Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen.
  • Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.
  • Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.
  • SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa är ett kompetensförsörjningsbolag som arbetar med konsultuthyrning, rekrytering och erbjuder ett komplett entrepenadsåtagande inom vårdgivaransvar och elevhälsa.

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom kompetensförsörjning.


Taggar:

Dokument & länkar