Handlingsplan för att öka aktiens fria float i Maxkompetens Sverige AB

Report this content

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 450 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000 elever.

Maxkompetens har idag en låg omsättning på sin aktie som är noterad på First North. Ett skäl till detta är att aktiens fria float är alldeles för låg. Som ett led i att öka aktiens fria float har Mikael Norberg, som är huvudägare i bolaget, beslutat sig för att avyttra aktier. Efter avyttringen, som kan komma att ske över en längre tidsperiod, kommer huvudägaren fortfarande äga över 50 % av aktierna.

”Det känns fantastiskt att äga en så stor del av ett bolag som har de förutsättningar som Maxkompetens har idag. Samtidigt så har jag förståelse att ägarspridningen i bolaget bör vara större i ett noterat bolag om vi skall få upp omsättningen på aktierna men också för att aktien skall nå sin fulla potential. Jag vill verkligen poängtera att det tar mig emot att börja sälja av aktier då jag precis som Ronny Siggelin ser positivt på bolaget och dess utveckling det kommande året” säger Mikael Norberg.

”Jag ser positivt på att Mikael Norberg har beslutat sig för att minska sitt ägande i bolaget för att på så vis förbättra aktiens fria float. Är man ett noterat bolag så måste det finnas aktier att köpa på marknaden” säger Ronny Siggelin VD Maxkompetens.
Ronny Siggelin
Koncernchef

    
För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, Koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

  
Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag. Vi är samtidigt en aktör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser såsom omställning.

Taggar:

Dokument & länkar