Kompetensförsörjningsbolaget Maxkompetens har rekryterat Andreas Björklund till styrelsen.

Andreas kommer närmast från tjänsten som Head of Corporate Finance på Remium Nordic AB.

Andreas Björklund har en jur. kand-examen samt en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Andreas har mer än 18 års erfarenhet inom arbete med corporate finance. Tidigare arbetade Andreas på bland annat Svenska Handelsbanken, Nordiska Fondkommission samt E. Öhman J:or Fondkommission.

”Vi är glada över att ha kunnat rekrytera Andreas till Maxkompetens styrelse. Andreas kommer att bidra med sina kunskaper inom corporate finance men även genom sitt nätverk och kunskap inom marknadskommunikation, säger Thomas Wiberg ordförande i Maxkompetens.”

”Maxkompetens verkar på en fragmenterad marknad vilket skapar möjligheter för snabb förvärvsbaserad tillväxt. Jag ser fram emot att bli delaktig i Maxkompetens fortsatta tillväxtresa och hoppas att mina kunskaper inom företagsfinansiering och förvärv kommer att vara bolaget till gagn, säger Andreas Björklund.”

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [•] 2016 kl. [•] CET.

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 450 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000 elever.

Taggar:

Dokument & länkar