Maxkompetens avyttrar återstående aktier i Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB

Maxkompetens avyttrar hela sitt innehav om 65 % av aktierna i Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB till TulleboGruppen AB. Försäljningspriset är 2,8 MKR och motsvarar Maxkompetens Sverige ABs anskaffningsvärde inklusive förvärvskostnader.

Vinsten per aktie påverkas inte nämnvärt av försäljningen och omsättningen för koncernen beräknas minska 3,8 MKR för bokslutsåret 2016/2017.

"Samtidigt som vi förväntar oss ett ökat behov av utbildning framöver upplever vi också att utbildningsbranschens prisnivåer minskat kraftigt på kort tid parallellt som överklagningsbenägenheten ökar bland utbildningsleverantörerna.
Vårt intresse av utbildningsmarknaden har inte svalnat utan vi tror både på branschen och på Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm ABs långsiktiga framtid. Vi bedömer dock att det finns en risk att bolaget under uppbyggnadsfasen kommer att uppvisa högre kostnader än intäkter. Den obalansen och ovissheten vill vi undvika och väljer därför att lägga våra investeringar på annat håll. När vi nu fått ett utköpserbjudande från TulleboGruppen AB som tillika är nuvarande management har vi beslutat att acceptera budet. Försäljningen påverkar inte vår syn på framtiden utan vi tror på en fortsatt god utveckling för Maxkompetens under räkenskapsåret 2016/17." säger Ronny Siggelin, VD för Maxkompetens Sverige AB.

Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB bedriver utbildning och kompetensutveckling inom vård, skola och omsorg. Bolagets huvudområden är introduktionsutbildningar, yrkesutbildningar, påbyggnadsutbildningar samt SFI. Utbildningarna vänder sig till den kommunala vuxenutbildningen, landsting, företag och enskilda personer.

Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag.

  
För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, Koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar