Maxkompetens förvärvar bemanningsföretag i Stockholm

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för ca 17 000 elever.

”Genom förvärvet av HELP AT WORK förstärker Maxkompetens sin position i Stockholm för kompetensförsörjning främst inom IT och Ekonomi. IT och Ekonomi är två tjänsteområden som utvecklats starkt de senaste åren i Stockholm. Genom förvärvet får Maxkompetens ytterligare ett 50-tal kunder vilket leder till en starkare geografisk ställning och en stabilare plattform i Stockholm. Förvärvet passar bra in i koncernens tillväxtstrategi. Dessutom bidrar förvärvet med att på längre sikt förbättra marginalerna i verksamheten”, säger koncernchefen Ronny Siggelin.

Om HELP AT WORK SWEDEN AB
HELP AT WORK grundades 2008 och levererar bemanning, rekrytering inom IT, ekonomi, marknad och försäljning i Stockholm. Bolagets nettoomsättning uppgick till 15,4 Mkr verksamhetsåret 2015 med en Ebit på 0,8 Mkr.
Köpeskillingen beräknas bli omkring 4,0 Mkr och tillträdesdagen beräknas bli 1 september 2016. Upprättat avtal är villkorat mot att Maxkompetens godkänner utfallet i pågående due diligence.

        
För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

        
Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar