Maxkompetens förvärvar bolag inom Ekonomi, Redovisning och Lön

Report this content

Maxkompetens Sverige AB har skrivit avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Multiekonomerna J&M AB. Multiekonomerna som grundades 1998 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom Ekonomi, Redovisning och Lön. Bolaget har idag ca 500 kunder som framförallt finns i stockholmsregionen. Räkenskapsåret 2016 omsatte bolaget drygt 15 MSEK. Vi beräknar att bolaget bidrar med ett årligt EBITDA om 3 MSEK.

En fast köpeskilling om 9,7 MSEK är avtalad. 60 % betalas kontant vid tillträdet, resterande del betalas kontant 12 månader efter tillträdesdagen. Vi beräknar att finansiera 50 % genom förvärvslån. Avtalet är villkorat mot att Maxkompetens godkänner resultatet av pågående Due Diligence. Tillträdesdagen är satt till den 1 september 2017.

”Vi är väldigt nöjda med den utvecklingen som Hampf Ekonomi & Redovisning haft, bolaget som Maxkompetens förvärvade i september 2016 inom affärsområdet. Genom förvärvet av Multiekonomerna adderar vi ca 500 nya stockholmsbaserade kunder till vårt affärsområde och blir därmed en av de större aktörerna inom Ekonomi, Redovisning och Lön i Stockholm. Multiekonomernas tjänsteutbud är motsvarande det som vi erbjuder idag och vi räknar med att förvärvet av Multiekonomerna kommer ge oss synergier i befintliga verksamheter och förstärka vår position på marknaden. Vi prognostiserar med att förvärvet kommer att bidra med ca 3 MSEK per år i EBITDA resultat. Affären tar oss ytterligare ett steg på vägen att bli mindre konjunkturkänslig säger Ronny Siggelin VD på Maxkompetens”.

Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 450 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000 elever.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01 ronny.siggelin@maxkompetens.se

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017 kl:09:00 CET

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Dokument & länkar