Maxkompetens förvärvar ett kompetensförsörjningsbolag inom Ekonomi.

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för ca 17 000 elever.

”Maxkompetens har skrivit avtal om att förvärva Hampf Ekonomi & Redovisning AB. Avtalet är villkorat mot att Maxkompetens godkänner pågående Due diligence. Maxkompetens har identifierat ökad efterfrågan inom ekonomisegmentet. Genom att förvärva Hampf Ekonomi & Redovisning får Maxkompetens över 150 nya kunder i Stockholm inom segmentet men också helt nya leveransmodeller i sin kompetensförsörjning. Förutom traditionell bemanning och rekrytering av tjänster inom ekonomi segmentet kan nu Maxkompetens också erbjuda outsourcing av hela ekonomifunktionen. Det innebär också 150 nya kunder som Maxkompetens kan erbjuda hela sin palett av tjänster. Hampf Ekonomi & Redovisning ligger långt fram vad det avser digitalisering av ekonomitjänster vilket har varit en avgörande aspekt för oss när vi letade bolag att förvärva inom segmentet. Digitaliseringen av Maxkompetens tjänster är ett viktigt och prioriterat område” säger Ronny Siggelin Koncernchef på Maxkompetens.

Om Hampf Ekonomi & Redovisning AB
Hampf Ekonomi & Redovisning AB grundades 2008 och levererar Interimslösningar samt outsourcing inom ekonomi. Bolagets beräknas omsätta ca 7 Mkr innevarande räkenskapsår, med en Ebit på ca 1,5 Mkr.
Köpeskillingen beräknas bli omkring 6,5 Mkr och tillträdesdagen beräknas bli 1 juli 2016.
  
  
För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar