Maxkompetens förvärvar Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB

Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB bedriver utbildning, kompetensutveckling och e-learning inom vård, skola och omsorg. Bolaget är ett utbildningsföretag som specialiserat sig på distansutbildning med den studerande i centrum. Bolagets huvudområden är introduktionsutbildningar, yrkesutbildningar, påbyggnadsutbildningar samt kartläggning och validering. Utbildningarna vänder sig till den kommunala vuxenutbildningen, landsting, företag och enskilda personer. Bolaget beräknas omsätta cirka 10 miljoner bokslutsåret 2015/2016.

Tillträdesdagen är i dag, 2016-02-29. Köpeskillingen beräknas bli omkring 4 000 000 sek och tillträdesbokslutet beräknas vara färdigt i slutet på mars. Förvärvet förväntas ge ett mindre men positivt tillskott till koncernens vinst på första året och ses som en framtidsinvestering för koncernen.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, Koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag.

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar