Maxkompetens har slutfört due diligence för förvärvet av Magna AB.

Efter genomförd due diligence utan anmärkning har Maxkompetens Sverige AB idag slutfört förvärvet av Magna AB. Tillträdesdagen är satt till den 1 juni 2017.

En fast köpeskilling om 18,6 MSEK är avtalad. 9 MSEK betalas kontant vid tillträdet, resterande del om 9,6 MSEK betalas genom en apportemission till säljarna där man räknar fram volymviktad snittkurs på Maxkompetens aktier under perioden 2017-04-20 till och med 2017-07-31. Den kontanta delen kommer framförallt hanteras med förvärvskredit hos bank. Förvärvet av Magna AB beräknas bidra med drygt 60 MSEK i omsättning och ca 8 MSEK i EBITDA redan innevarande år till Maxkompetenskoncernen.

Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 450 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000 elever.

   
För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01 ronny.siggelin@maxkompetens.se

  
Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 Maj 2017 kl:10:00 CET

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar