Maxkompetens har slutfört due diligence för förvärvet av Multiekonomerna J&M AB

Report this content

Efter genomförd due diligence utan anmärkning har Maxkompetens Sverige AB idag slutfört förvärvet av Multiekonomerna J&M AB. Tillträdesdagen är satt till den 1 september 2017.

En fast köpeskilling om 9,7 MSEK är avtalad. 60 % betalas kontant vid tillträdet, resterande del betalas kontant 12 månader efter tillträdesdagen.
Räkenskapsåret 2016 omsatte bolaget drygt 15 MSEK. Vi beräknar att bolaget bidrar med ett årligt EBITDA om 3 MSEK.

Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 450 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000 elever.För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01 ronny.siggelin@maxkompetens.se

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl:15:00 CET

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Dokument & länkar