Maxkompetens har tecknat avtal med Aktiespararna

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 450 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000 elever.

Maxkompetens Sverige AB har tecknat avtal med Aktiespararna om köp av tilläggstjänsten, Analysguiden. Avtalet med Aktiespararna innebär att man kommer erbjuda marknaden en mer utförlig analys av Maxkompetens som bolag.

Maxkompetens har valt en spännande tillväxtstrategi som skiljer sig från den väg som de flesta branschkollegorna valt. Genom avtalet med Aktiespararna så är vår förhoppning att marknaden skall få en tydligare bild av vad Maxkompetens är på väg att bygga för typ av verksamhet. Det här är ett första steg i vår plan i att skapa ett större intresse för Maxkompetens på kapitalmarknaden.

Ronny Siggelin
Koncernchef
 

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, Koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

 
Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00
 

Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag. Vi är samtidigt en aktör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser såsom omställning.
maxkompetens.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar