Maxkompetens styrelse föreslår namnbyte på koncernen till MoxieTech

Report this content

Maxkompetens Sverige AB:s styrelse har beslutat att föreslå extra bolagsstämma, som kommer att äga rum under april månad 2018, att besluta om ett namnbyte på koncernen till MoxieTech Group AB. Syftet är att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen då det under våren planeras för att genomföra en storsatsning inom HR-Tech. Med koncernens HR-Tech satsning får man ett helt nytt affärsområde som bland annat ska effektivisera rekryteringsprocessen. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande i närtid.

VD har ordet
Koncernen har haft en tillväxt på mer än 50 procent de senaste tolv månaderna och är därmed ett av de snabbast växande bolagen listade på Nasdaq First North.

En av anledningarna till vår höga tillväxt är att vi tidigt förstod vikten av att digitalisera vårt tjänsteutbud. För drygt två år sedan började vi med det strategiska arbetet att digitalisera flera tjänster inom respektive affärsområde. Varje affärsområde har en tydlig agenda att löpande utveckla det digitala erbjudandet mot kunderna.
Parallellt har vi i koncernen genomfört en jättesatsning med att bygga upp Work and Passion, en digital plattform som ska underlätta processen att på ett effektivt sätt matcha rätt kandidat med rätt arbetsgivare. De senaste tolv månaderna har vi använt oss av delar av den tekniska plattformen för att effektivisera rekryteringsprocessen och det med ett mycket bra resultat. Resultatet har lett till att jag, tillsammans med övriga i ledningen, nu känner oss mogna att göra koncernens största satsning någonsin på ett fjärde affärsområde. Den digitala plattformen kommer att bli ett helt fristående affärsområde och en game changer i bemanningsbranschen. Det fjärde affärsområdet är HR-Tech där tjänsterna är digitaliserade och den första stora releasen sker under april 2018.
Det nya namnförslaget som både är internationellt och andas Tech är ett strategiskt beslut för att förtydliga kommunikationen mot marknaden var koncernen är på väg.
  

Om Maxkompetens Sverige AB
Maxkompetens har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden. Work and Passion är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen. Maxkompetens är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning. Multiekonomerna är en av de större aktörerna i Sverige inom ekonomikonsultation, redovisning och lön. SkolPool är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa. Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom kompetensförsörjning.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Dokument & länkar