Maxkompetens Sverige AB

Härmed tillkännager Maxkompetens Sverige AB (publ) att avtalet med Remium Nordic AB avseende Likviditetsgaranti från och med 2017-09-18 sagts upp och slutat gälla.

/ Ronny Siggelin, koncernchef Maxkompetens Sverige AB

Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 500 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000 elever.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar