Maxkompetens tecknar avtal avseende SFI.

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för ca 17 000 elever.

Maxkompetens utbildningsbolag, Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB har idag tecknat avtal med Håbo kommun avseende SFI (svenska för invandrare). Avtalet gäller även gymnasial vuxenutbildning inom vård och omsorg samt barn och fritid. ”I och med detta tar vi ytterligare ett steg mot att uppfylla vår vision att vara den självklara leverantören av vuxenutbildning och en viktig kugge i det hjul som skapar sysselsättning, delaktighet och effektivitet på arbetsmarknaden i det moderna Sverige. Bredden av tjänster kommer innebära möjligheter att skapa samverkan och individualisering med syfte att skapa snabbare och bättre integration”. säger Ronny Siggelin Koncernchef på Maxkompetens.

Avtalet löper i 2 år med möjlighet till 2 års förlängning och beräknas, utan förlängning, omsätta 2 miljoner kr.

Om Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB
Bolaget bedriver utbildning, kompetensutveckling och e-learning inom vård, skola och omsorg. Bolaget är ett utbildningsföretag som specialiserat sig på kvalificerad distansutbildning med den studerande i centrum. Bolagets huvudområden är SFI, gymnasial vuxenutbildning samt uppdragsutbildning åt kommuner, landsting och privata företag.
 
 
För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01
 
 
Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar