Maxkompetens tillträdesdag för Help At Work AB.

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för ca 17 000 elever.

Efter genomförd due diligence utan anmärkning har Maxkompetens idag slutfört förvärvet och haft tillträde av Help At Work AB. Köpeskillingen uppgår till 4,0 Mkr, 2,8 betalas kontant på tillträdesdagen och resterande 1,2 Mkr om 6 och 12 månader.

Om Help At Work AB
Help At Work grundades 2008 och levererar bemanning, rekrytering inom IT, ekonomi, marknad och försäljning i Stockholm. Bolagets nettoomsättning uppgick till 15,4 Mkr verksamhetsåret 2015 med en Ebit på 0,8 Mkr.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar