MoxieTech Group AB (Publ) ser över kapitalstrukturen i bolagets största satsning, Work and Passion AB.

Report this content

Styrelsen har utsett en finansiell rådgivare med uppdrag att kapitalisera dotterbolaget Work and Passion AB. Genomförandet av transaktionen förväntas ske inom sex månader.

Syftet med kapitaliseringen är att öka utrullningstakten avseende den färdigutvecklade produkten.

MoxieTech’s dotterbolag Work and Passion har lanserat en digital HR-tjänst med namnet wappare.se. Wappare.se är en helt ny mötesplats där passiva arbetssökande synliggör sitt CV mot hundratals potentiella arbetsgivare. Tjänsten erbjuder företag möjligheten att leta bland 1000-tals anonyma CV:n och när man hittat en matchande profil så fungerar det precis som på en traditionell e-handelsplats, kundföretaget lägger CV:t i kundkorgen och sedan köper man det och får därmed tillgång till kandidatens kontaktuppgifter. Utöver det finns det ett antal värdehöjande funktioner som skapar mervärden för så väl kandidaten som kundföretaget.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef

Email: Ronny.siggelin@moxietech.se: Telefon: +46 (0)73 436 81 01:

Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5/4 2019 kl. 13:00 CET.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 8 5030 1550 CA@mangold.se

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 650 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 25 000 elever.

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden.

  • Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen.
  • Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.
  • Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.
  • SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa.

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom kompetensförsörjning.


Taggar:

Dokument & länkar