MoxieTech lanserar HR-Tech 2.0

Report this content

MoxieTech’s dotterbolag Work and Passion AB lanserar nu en digital HR-tjänst med namnet wappare.se. Wappare.se är en helt ny mötesplats där passiva arbetssökande synliggör sitt CV mot hundratals potentiella arbetsgivare. Tjänsten erbjuder företag möjligheten att leta bland 1000-tals anonyma CV’n och när man hittat en matchande profil så fungerar det precis som på en traditionell e-handelsplats, kundföretaget lägger CV:t i kundkorgen och sedan köper man det och får därmed tillgång till kandidatens kontaktuppgifter. Utöver det finns det ett antal värdehöjande funktioner som skapar mervärden för så väl kandidaten som kundföretaget.

Fyra frågor till MoxieTech Groups koncernchef Ronny Siggelin

 1. Hur ser du på digitaliseringen i HR branschen generellt?

  Jag konstaterar att fler och fler branscher har fått stora utmaningar när gemene mans beteende ändras i samband med att datavanan hos oss ökar. Den yngre generationen tar mer eller mindre för givet att man skall kunna utföra tjänster och köpa produkter via nätet. Ser man generellt på branscher utanför rekryteringsbranschen så kan man konstatera att de bolag som valt att inte se digitaliseringen av sin verksamhet som ett av de viktigaste satsningsområdena har tappat sina positioner på marknaden. Det här är en verklighet som alla bolag kommer få leva med framöver, så också i HR branschen.

 2. Vad är bakgrunden till att MoxieTech valt att satsa på HR-tech?

  Det handlar om att vara konkurrenskraftig i sin leverans. Självklart finns det utrymme för tjänster i rekryteringsbranschen som inte är digitaliserade men faktum är att även de ”traditionella” tjänsterna är beroende av digitala tjänster och verktyg idag.

  MoxieTech påbörjade sin satsning inom HR-tech redan 2015 men det är först nu vi är nöjda med produktutvecklingen och anser att det finns en konkurrenskraftig produkt som fyller ett tydligt behov på marknaden. Behovet identifierade vi genom vår befintliga rekryteringsverksamhet och genom våra kunder som upplever en förändring i hur arbetsmarknaden ser ut. Det blev helt enkelt svårare och svårare att hitta rätt kandidater till våra rekryteringsuppdrag, vilket leder till längre och än mer kostsamma processer.

  De traditionella platsannonserna som branschen använder sig av för att hitta lämpliga kandidater ger allt sämre resultat och att hitta kandidater i våra egna nätverk eller på LinkedIn är också tidskrävande. Våra undersökningar tyder på att det i många fall helt enkelt är för tidskrävande för kandidaterna att själva bevaka arbetsmarknaden.

  Ca 70% av kandidaterna var öppna för nya jobberbjudanden men tidsbrist var den största faktorn till att man inte aktivt sökte nytt jobb. Här ser vi att det finns en tydlig affärsmöjlighet i att skapa en tjänst där kandidaten bara behöver fylla i ett CV, därefter är man synlig i vår marknadsplats där hundratals potentiella arbetsgivare kan filtrera och söka igenom vår databas full av specialister och kandidater.

  Wappare.se är en helt fristående tjänst i MoxieTech-koncernen och jag vill betona att det inte är en rekryteringstjänst utan en marknadsplats där företag eller rekryteringsbolag kan hitta lämpliga kandidater som är öppna för nya jobberbjudanden, något som vi är först i Sverige med att göra.
    

 3. Hur ser du på konkurrenterna till Wappare.se?

  Vi ser inte att det finns några direkta tjänster som konkurrerar med Wappare.se i dagsläget. Det finns några tjänster som kan anses som indirekta konkurrerande men vi ser dem snarare som ett komplement till en väldigt bred marknad med många olika behov. Det handlar främst om tjänster som erbjuder möjligheter för kundföretag och rekryteringsbolag att hitta lämpliga kandidater för sin rekrytering, där LinkedIn används flitigast idag.

  LinkedIn är ett socialt nätverk som man i första hand använder för att bygga nätverk och kommunicerar kring sitt professionella liv. Det går även att använda för rekryterande bolag som behöver hitta kandidater, men det är inte LinkedIns primära syfte medan hela vår tjänst är fokuserad på att hitta rätt kandidat för jobbet, en kandidat som också är redo att byta jobb om erbjudandet är rätt.

  Wappare.se skiljer sig genom att det är en renodlad marknadsplats där vi redan har tusentals kandidater som registrerat sitt CV och tydliggjort att man är öppen för nya jobberbjudanden. Vi har ingen startavgift vilket gör att det är först när man vill komma i kontakt med en kandidat som det kostar pengar, då har företaget redan kunnat se vilka kompetenser och erfarenheter kandidaten sitter på.

  På vår marknadsplats förväntar sig kandidaterna att man skall få jobberbjudanden, vilket man nödvändigtvis inte gör på andra plattformar dessutom får man också betalt. En annan av våra styrkor är att en stor andel av våra kandidater redan har utfört ett personlighetstest, vilket är ett ytterligare mervärde för rekryterande bolag och en stor konkurrensfördel för oss. Vi ser att wappare.se är ett utmärkt komplement till LinkedIn. Wappare.se är förenklat sagt Sveriges största e-handelsplats för CV.


 4. Var tror du att Wappare.se är om 2 år?

  Wappare.se kommer definitivt vara en av de tjänster de flesta bolagen går in i för att leta efter lämpliga kandidater och specialister. I den aspekten kommer vi vara ”top of mind”. Anledningen är given, det finns helt enkelt inget för kundföretagen att förlora genom att börja leta kandidater på Wappare.se. Det kostar inget att leta bland alla anonyma kandidater, kundföretaget betalar först när man hittat någon intressant och vill få tillgång till deras kontaktuppgifter. Wappare.se är den mest tidseffektiva tjänsten på marknaden och tid är pengar för alla affärsverksamheter. Vidare så är tjänsten digital och därmed skalbar. Att vår plattform är digital innebär också att det finns många spännande möjligheter att integrera plattformen i andras tekniska lösningar där 1+1 blir 3. Jag kan mycket väl tänka mig att tjänsten skulle lämpa sig för en internationell satsning när rätt tillfälle dyker upp då behoven och utmaningarna är liknande i andra länder utanför Sverige.

Läs mer på: www.wappare.se

Frågor gällande detta pressmeddelande besvaras av:
Koncernchefen Ronny Siggelin
Tel: 0734-36 81 01
Ronny.siggelin@moxietech.se
  

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5277 5045

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 700 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 25 000 elever.

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden.

 • Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen.
 • Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.
 • Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.
 • SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa.

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom kompetensförsörjning.

MoxieTech Group AB (Publ) är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Koncernen har fyra fristående affärsområden som vart och ett har en stark position på marknaden.

Taggar:

Dokument & länkar