Styrelsen för Maxkompetens Sverige AB höjer det finansiella målet

Report this content

Maxkompetenskoncernen belastas av integrationskostnader av förvärvade bolag men framförallt kostnader för systemutvecklingen av den digitala plattformen Work and Passion som utgör verksamheten för det nya affärsområdet HR-Tech.

Renodlat från dessa extra och binära kostnader är koncernen nu på en nivå där vi kan leverera resultat som gör att vi skulle kunna nå vårt finansiella mål, rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 8%. Innan vi hinner uppleva målet ackumulerat på ett år är det dags för nästa steg i utvecklingen för den här snabbväxande koncernen. Med hjälp av vårt nya affärsområde inom HR-Tech siktar vi på att nå ett rörelseresultat (EBITDA) på 13% om 24 månader. Satsningen aktiveras inte i balansräkningen och kommer därmed belasta koncernens resultat de närmaste 12 månaderna. Vi beräknar att kunna självfinansiera investeringen genom övrig egen verksamhet.

Den digitala satsningen Work and Passion är vårt nyaste affärsområde och är helt inriktat på HR-Tech. Work and Passion är koncernens största satsning och bedöms också bli koncernens största affärsområde inom 3 år. Lanseringen av affärsområdet kommer att ske under april i år.

Investeringen i HR-Tech kommer att belasta resultatet framöver samtidigt finns det inget som tyder på att både vår tillväxtresa och våra marginaler i grundverksamheten inte fortsätter att öka.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01 ronny.siggelin@maxkompetens.se

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 Mars 2018 kl:08:00 CET

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Dokument & länkar