Christina Ståhl ny VD för MQ

Christina Ståhl har utsetts till ny VD för MQ i samband med att Mats Gärdsell lämnar bolaget. Christina Ståhl kommer närmast från en post som VD för Mio där hon under sex år lett ett framgångsrikt förändringsarbete och format ett vinstgenererande bolag med kraftig tillväxt och ökande marknadsandelar. Utöver det har hon gedigen erfarenhet från detaljhandelsbranschen bland annat från ledande befattningar inom ICA-koncernen. Christina Ståhl kvarstår som ledamot i MQs styrelse fram till dess att hon tillträder tjänsten som VD för MQ under hösten.

MQ har de senaste åren tagit flera steg för att stärka sin position som den ledande varumärkeskedjan i Norden, men – inte minst mot bakgrund av det tuffa marknadsklimat som råder – krävs ett nytt energifullt ledarskap.

”Christina Ståhl är en mycket tydlig ledare med stor genomförandekraft. Hennes erfarenhet från att leda framgångsrikt utvecklingsarbete i konsumentsektorn tillför MQ värdefull kunskap. Med den kompetens och det ledarskap som Christina Ståhl står för får vi rätt förutsättningar att genomföra bolagets tillväxtambitioner”, säger Erik Olsson, styrelseordförande i MQ.

Christina Ståhl är 42 år och har en ekonomie magisterexamen från Lunds universitet. Hon kommer närmast från Mio där hon varit VD sedan 2007. Dessförinnan var hon under cirka 10 år verksam inom ICA-koncernen, bland annat som VD för Etos AB och koncernansvarig för ICAs satsningar inom Hälsa & Skönhet. Christina Ståhl har sedan januari 2012 varit ledamot i MQs styrelse, en post hon lämnar i samband med att hon tillträder som VD för bolaget.

”I mina ögon har MQ så många möjligheter som ännu inte är realiserade, en så viktig position i modebranschen och en så spännande framtid att jag inte kunde tacka nej. Jag känner igen det läge MQ nu befinner sig i från andra detaljhandelsföretag där jag haft uppdraget att utveckla och genomdriva förändringar. Jag ser mycket fram emot att, tillsammans med alla inom MQ, vidareutveckla kunderbjudandet, varumärket och organisationen”, säger Christina Ståhl

I samband med att Mats Gärdsell lämnar sitt uppdrag som VD för MQ idag tillträder Tony Siberg, vVD och CFO, som tillförordnad VD i bolaget för perioden fram till dess att Christina Ståhl tillträder sin tjänst, vilket sker under hösten så snart det är möjligt med hänsyn till hennes nuvarande uppdrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Olsson, styrelseordförande i MQ, telefon 031-388 80 15

Christina Ståhl, tillträdande VD i MQ, telefon 070-764 12 61

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MQ ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juni kl. 07.00. 

MQ är en av Sveriges ledande varumärkeskedjor. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ män och kvinnor kläder med hög modegrad i attraktiva butiker. Butikskedjan omfattar i dagsläget 122 butiker och ambitionen är att etablera MQ som den ledande varumärkeskedjan i Norden. MQ-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.MQ.se

Prenumerera

Dokument & länkar