Ett svagt kvartal i en marknad i förändring

Report this content

Kvartalet har präglats av en marknad i förändring där försäljningen i fysiska butiker (HUI) backar -6,4 %. Det kalla vintervädret har gjort det svårt att få igång försäljningen av vårsäsongens sortiment. MQ-koncernen gör ett svagt kvartal försäljningsmässigt, men redovisar en stabil bruttomarginal samt en mycket god kostnadskontroll.

Andra kvartalet (december 2017-februari 2018)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 448 MSEK (496), en minskning med 9,7 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 10,9 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 6,4 procent enligt HUI).
  •  Bruttomarginalen uppgick till 50,6 procent (51,0). 
  •  Rörelseresultatet uppgick till -4 MSEK (14), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,0 procent (2,8). 
  •  Periodens resultat uppgick till -3 MSEK (10), vilket motsvarar -0,09 SEK (0,29) per aktie efter utspädning.
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 26 MSEK (71). 

Första halvåret (september 2017-februari 2018)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 877 MSEK (930), en minskning med 5,7 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 6,7 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 4,3 procent enligt HUI).
  •  Bruttomarginalen uppgick till 56,2 procent (56,6). 
  •  Rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (56), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,6 procent (6,0).
  •  Periodens resultat uppgick till 24 MSEK (42), vilket motsvarar 0,68 SEK (1,21) per aktie efter utspädning.
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 20 MSEK (61).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Ståhl, VD och Koncernchef: 031-3888010
Tony Siberg, vVD och CFO: 031-3888401

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 07:15 CET.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 175 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se