Ett svagt kvartal med viktiga steg framåt

MQ-koncernen summerar ett kvartal med svag försäljning, drivet av lägre försäljning av somriga kategorier i sortimentet. Kampanjintensiteten har varit fortsatt hög såväl för oss som för marknaden, vilket inneburit en fortsatt marginalpress. Under slutet av kvartalet lanserades MQs nya e-handel, som genererat bra resultat redan från start. Det strukturella åtgärdsprogrammet löper på med full kraft med stängningar av butiker, kostnadsreduceringar och integration av personal från Joys huvudkontor i MQs lokaler. Företrädesemissionen har fortlöpt under kvartalet och glädjande är att deltagandet från befintliga ägare i företrädesemissionen varit hög.

Tredje kvartalet (mars 2019-maj 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 380 MSEK (413), en minskning med 8,2 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 7,7 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 4,8 procent enligt HUI).
 • Bruttomarginalen uppgick till 59,8 procent (62,8). 
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 MSEK (28), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,1 procent (6,7).  
 • Periodens resultat uppgick till -5 MSEK (21), vilket motsvarar -0,09 SEK (0,42) per aktie före och efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 MSEK (27). 

Niomånadersperioden (september 2018-maj 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 205 MSEK (1 290), en minskning med 6,6 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 6,5 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 3,4 procent enligt HUI).
 • Bruttomarginalen uppgick till 56,6 procent (58,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till -520 MSEK (59), inklusive engångspost avseende nedskrivning av immateriella tillgångar om -500 MSEK samt engångskostnader om -17 MSEK (-7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -43,2 procent (4,6).
 • Rörelseresultatet exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till -20 MSEK (59), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,7 procent (4,6).
 • Periodens resultat uppgick till -519 MSEK (44), inklusive engångspost avseende nedskrivning av immateriella tillgångar om -500 MSEK, vilket motsvarar -10,27 SEK (0,91) per aktie före och efter utspädning.
 • Periodens resultat exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till -19 MSEK (44), vilket motsvarar -0,37 SEK (0,91) per aktie före och efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -29 MSEK (47).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvar Larsson VD och Koncernchef: 031-388 80 70
Ola Wahlström CFO: 031-388 80 80

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019 kl. 07:15 CET.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 171 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se 

Taggar:

Om oss

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

Prenumerera

Media

Media