Ett utmanande kvartal för MQ-koncernen

Försäljningen i det fjärde kvartalet har inte utvecklats enligt förväntningarna. Den ovanligt varma sommaren påverkade försäljningen negativt och resulterade i en högre realisationsgrad samt en fördröjd start av höstsäsongen. Helåret har varit utmanande sett till vikande kundtrafik och försäljning i främst MQ-kedjan med försämrad lönsamhet för koncernen som följd. Joy-kedjan fortsätter öka antalet kundbesök och försäljningen är i nivå med föregående år. Koncernens nye VD Ingvar Larsson tillträdde den 20 augusti. Vi lägger nu ett svagt kvartal bakom oss och därmed vänder vi blicken framåt.

Fjärde kvartalet (juni 2018-augusti 2018)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 445 MSEK (467), en minskning med 4,8 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 6,2 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 3,9 procent enligt HUI).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 47,5 procent (54,0). 
 •  Rörelseresultatet uppgick till -8 MSEK (33), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,7 procent (7,0).
 •  Periodens resultat uppgick till -3 MSEK (24), vilket motsvarar -0,09 SEK (0,69) per aktie efter utspädning.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 31 MSEK (43).

Helåret (september 2017-augusti 2018)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 735 MSEK (1 821), en minskning med 4,7 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 6,0 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 2,6 procent enligt HUI).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 55,6 procent (57,1).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 51 MSEK (124), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,9 procent (6,8).
 •  Periodens resultat uppgick till 41 MSEK (94), vilket motsvarar 1,17 SEK (2,67) per aktie efter utspädning.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 78 MSEK (108).
 •  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017/2018 i syfte att skapa utrymme för att stärka främst den digitala utvecklingen i bolaget (1,75 SEK). 

Händelser under fjärde kvartalet

 •  Ingvar Larsson tillträdde som ny VD och koncernchef för MQ-koncernen i augusti.  
 •  MQs butik i Umeå har flyttat från MVG till Utopia och haft nypremiär med nytt butikskoncept.
 •  Under fjärde kvartalet lanserades varumärket Tiger Jeans (dam).  
 •  Under fjärde kvartalet lanserades varumärket Blue Billie (dam) och Enter på MQ Shop Online.

Händelser efter rapportperiodens slut

 •  MQ har byggt om butiken i Stenungsund till nytt butikskoncept. 
 •  MQ har enligt plan stängt sin butik på Tullgatan i Malmö.
 •  MQ och Joy har öppnat nya butiker i Kristianstad, C4 Shopping. Joy har samtidigt stängt sin butik i Kristianstad City.
 •  MQ och Joy har öppnat nya butiker i Mölndal Galleria. Joy har samtidigt stängt sin butik i Mölndal.
 •  Joy har nominerats i kategorierna ”Årets omnikanal” och ”Årets butikssäljare” vid Habits modegala 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvar Larsson VD och Koncernchef: 031-388 80 70
Tony Siberg vVD och CFO: 031-388 84 01

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2018 kl.07:15 CET.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 174 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

Taggar:

Om oss

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under affärsområdena Marqet. Under 2020 ska samtliga MQs butiker göras om till konceptbutiker under namnet Marqet. Marqet är en konceptbutikskedja som erbjuder dam- och herrmode och nya spännande produktkategorier anpassat för dagens flexibla arbetsliv och omfattar 119 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

Prenumerera

Media

Media