MQ levererar ett stabilt resultat medan Joy påverkas av omställningsarbetet

Första kvartalet har inneburit en fortsatt hög utvecklingstakt i MQ-koncernen. MQ-kedjan levererar, under en kampanjintensiv höst, ett stabilt resultat i linje med föregående år om 34 MSEK (34). Joy-kedjans resultat om 2 MSEK (8) påverkas av omställningsarbetet med butikskonverteringar och införandet av externa varumärken. Joy-kedjan andas trots detta en försiktig optimism då omställningen hittills genererat en markant ökning av besökstrafiken.

Första kvartalet (september 2017-november 2017)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 429 MSEK (433), en minskning med 1,0 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 1,9 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 2,3 procent enligt HUI).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 62,1 procent (63,0).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 36 MSEK (42), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,3 procent (9,7).
 •  Periodens resultat uppgick till 27 MSEK (32), vilket motsvarar 0,77 SEK (0,91) per aktie efter utspädning.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 MSEK (-10). 

Händelser under första kvartalet

 •  Inom MQ har två nya butiker öppnat, Hallarna i Halmstad och Drottninggatan södra i Stockholm.
 •  Inom MQ har butikerna i Kista och Visby flyttat till nya lokaler och butiken i Vågen i Örebro har byggts om.
 •  Outlet by MQ har öppnat i Jägersro i Malmö.
 •  Varumärket Fiveunits har lanserats på MQ Shop Online.
 •  Designarbete lanserat, Stockhlm by Maria Westerlind.
 •  Inom Joy har 13 butiker byggts om och haft nypremiär med nytt butikskoncept.
 •  Inom Joy har butiken i Uppsala flyttat och nyöppnat efter att ha varit stängd i sex månader.

Händelser efter rapportperiodens slut

 •  Den sista MQ-butiken i Norge har stängt enligt plan, vilket innebär att hela den norska verksamheten nu är avvecklad.
 •  Inom Joy har butikerna Marieberg i Örebro, Borås samt Emporia i Malmö byggts om och haft nypremiär med nytt butikskoncept.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Ståhl VD och Koncernchef: 031-388 80 10
Tony Siberg vVD och CFO: 031-388 84 01

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 07:15 CET.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 177 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media