MQs resultat för det fjärde kvartalet lägre än föregående år

Försäljningen under kvartalet har inte utvecklats enligt förväntningarna. Den ovanligt varma sommaren har bidragit till minskad trafik, lägre försäljning samt en högre nedsättningsgrad.

MQ Holding AB bedömer att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2017/2018 kommer att uppgå till cirka 2 MSEK, jämfört med 33 MSEK motsvarande period 2016/2017.

Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i MQ Holdings delårsrapport för det fjärde kvartalet, juni-augusti 2018. Delårsrapporten kommer enligt plan att publiceras den 4 oktober klockan 07.15, följt av en telefonkonferens samma dag klockan 08.30.

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 15.00. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Ståhl VD och Koncernchef: +46 31 388 80 10
Claes-Göran Sylvén, Styrelseordförande: +46 708 54 99 64

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 174 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

Om oss

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se