Spännande debatt om nya riktlinjer – få landsting har tidsplan för implementering

Besvikelse och förvåning. Detta var känslor som uttrycktes när en rapport presenterades som visade att endast ett fåtal landsting har en tydlig tidsplan för när vård enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar kommer att vara verklighet.

Rapporten, som tagits fram av kommunikationsbyrån Comma på uppdrag av hälso- och sjukvårdsföretaget MSD, presenterades vid torsdagens seminarium arrangerat av Reumatikerförbundet och MSD. Mike Nally, vd för MSD Sverige, inledde med att gå igenom den färska kartläggningen som bland annat visar att endast 5 av de 18 landsting och regioner som svarat på frågorna i kartläggningen har en tydlig tidsplan för när vård enligt Socialstyrelsens riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar ska vara verklighet.

Den efterföljande debatten mellan de inbjudna paneldeltagarna – representanter från departement, landsting Reumatikerförbundet och SKL – blev stundvis intensiv.

– Jag är väldigt besviken över att det ser så olika ut i landstingen när det gäller implementeringen av riktlinjerna. Vi behöver reta aptiten på landstingen att införa dem, och det görs bäst genom våra öppna jämförelser, sade Karin Johansson KD), statssekreterare vid socialdepartementet, och fick såväl medhåll som mothugg från den övriga panelen.

– Riktlinjerna är det som ska gälla, här finns inget fritt val för tolkningsföreträde hos landstingen. Men finansieringen är en fråga för hela samhället, och jag är i min tur besviken på socialdepartementet och regeringen för att de inte bidrar mer, replikerade Helén Eliasson (S), regionråd i Västra Götalandsregionen.

Hårdast i kritiken av landstingens beredskap för att göra verklighet av riktlinjerna var Anne Carlsson, Reumatikerförbundets ordförande.

– Jag är inte bara besviken, jag är förbaskad. Landstingen säger sig arbeta så aktivt med riktlinjerna, så visar det sig att så många inte ens kan ange när de ska vara införda. Personer med de här sjukdomarna får fortfarande vänta länge på både diagnos och behandling. För mig tog det 30 år! Ni politiker som står här är de som kan förändra. Ni talar om problemen men inget görs, sade Anne Carlsson.

Moderator för debatten var tv-profilen Lennart Ekdal och deltog i seminariet gjorde följande personer: Karin Johanson (KD), statssekreterare; Ingrid Lennerwald (S), 1.e vice ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation; Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd i Stockholms Läns Landsting; Helén Eliasson (S), regionråd Västra Götalandsregionen; Fredrik Larsson (M), landstingsråd Värmlands Läns Landsting; Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet; Mike Nally, vd MSD Sverige och Ingemar Petersson, professor, överläkare och enhetschef Epi-centrum Skåne.

För att ta del av rapporten om landstingens beredskap för de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar, kontakta Anne-Lie Öberg (kontaktinformation nedan).

För mer information, vänligen kontakta:

Anne Carlsson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet
070-522 25 65, anne.carlsson@reumatikerforbundet.org

Anne-Lie Öberg, informationschef/Public Affairs Manager, MSD
0704-66 35 94, anne-lie.oberg@merck.com

Om MSD
MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se

Om Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser, samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från behovet av tidig diagnos, kortare vårdköer och tillgång till rehabilitering till att skapa en arbetsmarknad som passar för personer med rörelseorganens sjukdomar. Genom Reumatikerfonden finansierar vi forskning i syfte att lösa reumatismen gåta. Läs mer på www.reumatikerforbundet.org

Dokument & länkar