Nytt läkemedel mot ofrivillig barnlöshet i läkemedelsförmånen

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har beslutat att Elonva (korifollitropin alfa) ska ingå i läkemedelsförmånen. Elonva är ett långtidsverkande hormon som används vid IVF-behandling (provrörsbefruktning). En injektion av Elonva ersätter de första sju dagarnas injektioner av de läkemedel som idag används för att stimulera tillväxten av äggblåsor.

Sammantaget bedömer TLV att behandlingskostnaden för Elonva vid behandling av ofrivillig barnlöshet är likvärdig med, eller till och med lägre än, de stimuleringsbehandlingar som används idag.

- Detta är en av de största nyheterna på länge när det gäller läkemedel inom fertilitetsbehandling. En av de viktigaste fördelarna är att Elonva kommer att förenkla behandlingen för kvinnan genom att hon slipper dagliga injektioner i sju dagar och istället kan ersätta dessa med en injektion. På så vis minimeras även risken för feldoseringar och möjligheten till en lyckad behandling ökar, säger Anna Karin Lind, specialistläkare på Fertilitetscentrum i Göteborg och medicinsk chef på IVF Sverige AB.

I Sverige är drygt var tionde par ofrivilligt barnlösa och allt fler väljer att genomgå IVF-behandling. Att genomgå IVF är ofta både känslomässigt och fysiskt påfrestande. Elonva har tagits fram för att underlätta behandlingen genom att färre injektioner krävs.

Tack vare att Elonva kan sätta igång och upprätthålla tillväxt av flera folliklar (äggblåsor) i en veckas tid, kan en enda injektion av Elonva ersätta de första sju dagarnas injektioner av de läkemedel som idag används i en behandlingscykel.

Elonva subventioneras inte vid äggfrysning av sociala skäl, det vill säga när en kvinna utan att det föreligger medicinska skäl, vill frysa ner sina ägg för framtida behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Cecilia Lindahl
Informationschef/public affairs manager, MSD
Mobil: 070-355 08 98
E-post: cecilia.lindahl@merck.com

Mia Lindeberg
Medicinsk rådgivare, MSD
Mobil: 070-466 32 53
E-post: mia.lindeberg@merck.com  

Om Elonva®
Elonva (korifollitropin alfa) är ett långtidsverkande follikelstimulerande hormon, FSH, som används vid behandling av ofrivillig barnlöshet. Hormonet är rekombinant framställt och är till största delen identisk med kroppseget FSH. FSH stimulerar bildning av folliklar (äggblåsor) och äggets mognad.

Tack vare förmågan att initiera och upprätthålla tillväxt av flera folliklar i en hel vecka, kan en enda subkutan injektion av Elonva ersätta de första sju dagarnas injektioner av de läkemedel som hittills använts i en behandlingscykel.

I kliniska prövningar har de vanligaste rapporterade biverkningarna varit OHSS (ovariellt hyperstimuleringssyndrom), buksmärtor och allmänt obehag, huvudvärk, illamående, trötthet och ömmande bröst. Incidensen var mellan 1 och 6 procent.

Om MSD
MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 240 medarbetare och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se
Följ oss www.twitter.com/MSDSverige

Taggar: