Stort reumatologistipendium för internationellt uppmärksammad reumaforskning kring svår kvinnosjukdomStort reumatologistipendium för internationellt uppmärksammad forskning kring svår kvinnosjukdom

MSD:s Reumatologistipendium 2010 går till forskaren och läkaren Anders Bengtsson. Stipendiet om 200 000 kronor får han för forskningsinsatser kring mekanismerna bakom den svåra reumatiska sjukdomen systemisk lupus erytematosus, SLE, som främst drabbar kvinnor.

Det nyinstiftade stipendiet är ett samarbete mellan Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och läkemedelsföretaget MSD. Stipendiet har instiftats i syfte att stödja forskning kring de reumatiska sjukdomarna och är ett av de största i Sverige inom reumatologi. Stipendiaten utses av SRFs styrelse efter bedömning från en internationell kommitté av sakkunniga.

– Det är fantastiskt kul att få det här stipendiet. Det är roligt att jag och min forskargrupp uppmärksammas och naturligtvis är pengarna ett välkommet tillskott till vår forskning. Men framförallt är det bra att SLE-sjukdomen uppmärksammas, speciellt med tanke på patienterna. Kunskap om SLE behöver spridas, inte minst inom sjukvården, säger stipendiemottagaren Anders Bengtsson, docent och överläkare vid Reumatologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Motiveringen till valet av årets stipendiemottagare lyder: "För framgångsrika och internationellt uppmärksammade studier av långtidsprognos, riskfaktorer och sjukdomsmekanismer vid SLE, med särskilt viktiga bidrag till förståelsen för betydelsen av apoptosmekanismer".

– Det är enormt värdefullt att vi på detta vis kan premiera reumatologisk forskning av hög kvalitet. Anders Bengtsson är en välförtjänt mottagare av stipendiet. Han har en mycket gedigen forskarerfarenhet och har på ett mycket bra sätt knutit ihop den kliniska forskningen med laboratorieforskning, säger Carl Turesson, vetenskaplig sekreterare för SRF.

SLE är en kronisk reumatisk sjukdom som i princip kan drabba alla organ i kroppen. Vid SLE blir immunförsvaret av okänd orsak hyperaktivt och attackerar den egna vävnaden. Nio av tio drabbade är kvinnor och sjukdomen drabbar personer i alla åldrar. I Sverige beräknas mellan 5 000 – 7 000 människor ha SLE och omkring 400 insjuknar varje år.

MSD:s Reumatologistipendium delades ut den 1 december i samband med SRF:s årsmöte vid Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Bengtsson Docent, överläkare, Reumatologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund Tfn: +46 (0)46-17 71 47 Mobil: +46 (0)733-87 82 59 E-post: anders.bengtsson@skane.se

Carl Turesson Vetenskaplig sekreterare, SRF Tfn: +46(0) 40-33 24 19 E-post: carl.turesson@med.lu.se

Tryggve Ljung Medicinsk direktör, MSD Tfn:08-55 52 637 Mobil:0705-45 28 66 E-post: tryggve.ljung@merck.com

Anne-Lie Öberg Informationschef/Public Affairs Manager, MSD Tfn: +46 (0)8-522 21 558 Mobil: +46 (0)704-66 35 94 E-post: anne-lie.oberg@merck.com

MSD MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.seJournal of Rheumatology 2000 Mar;27(3):685-91.
2Pressmeddelande

Media

Media

Dokument & länkar