Återköp av aktier i MTG under vecka 25, 2022

Report this content

Under perioden 20 juni – 23 juni 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 245 000 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 8 036 829[1] aktier till ett sammanlagt belopp om högst 200 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 17 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 20 juni 2022 – 20 oktober 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (kronor) Totalt dagligt transaktionsvärde(kronor)
2022-06-20 60 000 86,0388 5 162 328,00
2022-06-21 62 804 87,1047 5 470 523,58
2022-06-22 77 196 87,7952 6 777 438,26
2022-06-23 45 000 88,0197 3 960 886,50
2022-06-24 - - -


Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 23 juni 2022 till 2 962 496 aktier av serie B (1 603 748 efter genomförandet av aktieinlösenprogrammet)[2] och 12 648 686 aktier av serie C (6 324 343 efter genomförandet av aktieinlösenprogrammet)[3]. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 234 030 110.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

[1] Aktierna i MTG har efter årsstämman 2022 varit föremål för en aktiesplit 2:1 som ett första steg i aktieinlösenprogrammet. Som ett sista steg i aktieinlösenprogrammet kommer antalet aktier att återställas till antalet före årsstämman 2022 till följd av en aktieinlösen. Därav, kommer det totala antalet aktier som kan återköpas efter detta steg vara 4 018 414.

[2] Aktierna i MTG kommer att bli föremål för inlösen som sista steg i det aktieinlösenprogram som beslutades om av årsstämman 2022.

[3] Aktierna i MTG kommer att bli föremål för inlösen som sista steg i det aktieinlösenprogram som beslutades om av årsstämman 2022.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Prenumerera